top of page

Pancreas

Soichiro Morinaga, Morihito Takita, Atsuko Yoshizawa, Keiko Kamei, Shoji Nakamori, Shin Ishihara, Hidekazu Kuramochi, Yukihiro Yokoyama, Takashi Uchiyama, Gou Murohisa, Marina Ishigaki, Akiko Todaka, Akira Fukutomi

Pancreas(11/12 2020)

bottom of page