top of page

MDPI

Chisato Yasukawa, Shoko Aoki, Miki Nonaka, Masateru Itakura, Masaharu Tsubokura, Kei’ichi Baba, Hiroya Ohbayashi , Izumi Sugawara, Tomoko Seyama, Iwao Uehara, Rumi Kaida, Teruaki Taji, Yoichi Sakata and Takahisa Hayashi

MDPI(2-Aug-19)

Intake of Radionuclides in the Trees of Fukushima Forests 1. Field Study

#NEWS #論文英語

bottom of page