top of page

The Tohoku Journal of Experimental Medicine

Asaka Higuchi, Morihito Takita, Azusa Yoshii, Tomoko Akiyama, Tsuyoshi Nemoto, Ritsuko Nakahira, Toshihiro Nakajima, Hiroki Fukahori, Masaharu Tsubokura, Rika Igarashi

The Tohoku Journal of Experimental Medicine(31-Jan-20)

bottom of page