top of page

Scandinavian Journal of Gastroenterology

Hiroaki Saito, Kimihiro Igarashi, Dai Hirasawa, Toru Okuzono, Kenjiro Suzuki, Yoko Abe, Yoshitaka Nawata, Yukari Tanaka, Ippei Tanaka, Shuhei Unno, Yoshitaka Nishikawa, Masaharu Tsubokura, Masato Nakahori, Akimichi Chonan, Tomoki Matsuda

Scandinavian Journal of Gastroenterology(2020/9/14)

bottom of page