top of page

MDPI

Miki Nonaka, Chisato Yasukawa, Shoko Aoki, Masateru Itakura, Stefan Willför, Peter Capek, Oded Shoseyov, Masaharu Tsubokura, Kei’ichi Baba, Rumi Kaida, Teruaki Taji, Yoichi Sakata, Takahisa Hayashi

MDPI(2020/9/1)

Intake of Radionuclides in the Trees of Fukushima Forests 4. Binding of Radioiodine to Xyloglucan

bottom of page