MDPI

Miki Nonaka, Chisato Yasukawa, Shoko Aoki, Masateru Itakura, Stefan Willför, Peter Capek, Oded Shoseyov, Masaharu Tsubokura, Kei’ichi Baba, Rumi Kaida, Teruaki Taji, Yoichi Sakata, Takahisa Hayashi

MDPI(2020/9/1)

Intake of Radionuclides in the Trees of Fukushima Forests 4. Binding of Radioiodine to Xyloglucan